Geschiedenis

Na jaren samen in amateurmusicalproducties te hebben gestaan, besloten vriendinnen Inge Oomen en Marieke Cranen in 2019 de door Marieke geschreven musical Bloemrijk zelf te produceren. Hun partners waren enthousiast en sloten zich aan, waarmee Bries Producties geboren was.

Ondanks de tegenslagen tijdens de Corona-pandemie, lukte het hen om in oktober 2022 de musical op de planken te krijgen. Een enthousiast publiek genoot van dit fleurige sprookje voor jong en oud.

Visie

De basis voor Bries ligt bij onze liefde voor musical: lol hebben met spel, zang en dans. Daarnaast vinden we het leuk om de creativiteit en het enthousiasme van alle deelnemers te benutten en ruimte te geven.

We werken in projecten, waarbij elk project een schone lei en nieuwe mogelijkheden, kansen en dromen betekent. Hoe we hier invulling aan geven, zal per project verschillen.

Bestuur

Hoewel Bries Producties nog een heel jonge stichting is, zijn we ook al heel ervaren. Zo zijn Marieke en Inge allebei al meer dan 10 jaar nauw betrokken bij het uitvoeren van musicals, zowel in bestuur als in commissies, maar met name door het uitvoeren van de door Marieke geschreven musical Ketters. Bram en Pepijn hebben daarnaast veel bestuurservaring in respectievelijk het bedrijfsleven en lokale politiek.

Leuk weetje: Bries is een samenvoeging van de meisjesnamen van Inge (van den Brink) en Marieke (de Vries)!

Facebook
Instagram